Planuojami susitikimai

Spalio mėnesio darbotvarkė:

Spalio 27 d. planuojamas susitikimas su mokiniais, klasių atstovais

Spalio 27 d.  planuojamas susitikimas su mokinių tėvais, klasių atstovais

Spalio 28 d.  seminaras „Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas: teisės aktų pakeitimai ir jų įgyvendinimo praktika“

Spalio 29 d. Susitikimas su „Muzikos idėjos“ direktoriumi prof. dr. Robertu Beinariu.

Lapkričio mėnesio darbotvarkė:

Lapkričio 11 d.  seminaras „Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovų kompetencijų tobulinimas: teisės aktų pakeitimai ir jų įgyvendinimo praktika“

Lapkričio 12 d. Išorinis vertinimas.

Lapkričio 13 d. Išorinis vertinimas