Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA

Neringa Grybienė (pirmininkė)

Regina Bladikytė (sekretorė)

Nariai:

Jolita Novikienė (mokytoja)

Vytautas Žiukas (mokytojas)

Robertas Raišelis (tėvų atstovas)

Karolina Sakalauskienė (tėvų atstovė)

Faustina Kiaušaitė (moksleivė)

Mingailė Matijaškaitė (moksleivė)

Kotryna Unčiūraitė (moksleivė)