Muzikos akademija skirta Lietuvos tūkstantmečio dainų šventei „Amžių sutartinė”

Vykdydama projektą 2009 m. birželio 3 – 5 dienomis Muzikos mokykla organizavo du renginius:

– seminarą „Improvizacijos pagrindai muzikos mokyklų fortepijono ir kitų mokomųjų dalykų klasių mokiniams” skirtą mokytojų metodinėms – dalykinėms kompetencijoms, praktiniams užsiėmimams bei meistriškumo pamokoms. Seminarą vedė ir savo patirtį perdavė KU docentas, džiazo pianistas ir kompozitorius Saulius Šiaučiulis.

– koncertą skirtą Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventei „Amžių sutartinė”. Koncertavo mokyklos kolektyvai – šventės dalyviai: jaunučių ir jaunių chorai, pučiamųjų orkestras, kanklininkų ansamblis, akordeonistų ansamblis bei moksleiviai tapę respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatais. Visi koncerto dalyviai ir jų mokytojai buvo apdovanoti mokyklos direktorės padėkomis už nuoširdų darbą.