Mokyklos darbuotojai

Darbuotojų sąrašas

Eil. Nr. Darbuotojo vardas ir pavardė Pareigos
1 Kristina Vičinienė Direktorė, mokytoja
2 Sigita Urbonavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja
3 Stanislovas Aglinskas Mokytojas
4 Violeta Bugenienė Mokytoja
5 Regina Bladikytė Mokytoja
6 Ugnius Butkus Mokytojas
7 Stefanija Čapkevičienė Mokytoja
8 Regina Gurklienė Mokytoja
9 Visvaldas Jonušas Mokytojas
10 Renata Juodelienė Mokytoja
11 Justinas Kanaporis Mokytojas
12 Lolita Liamo Mokytoja
13 Simona Liamo Mokytoja
14 Irena Meldaikienė Mokytoja
15 Jolita Novikienė Mokytoja
16 Ramūnas Ričardas Rėčkus Mokytojas
17 Bronius Petrokas Mokytojas
18 Lina Pipirienė Mokytoja
19 Lina Viningienė Mokytoja
20 Rita Uturytė Mokytoja
21 Vytautas Žiukas Mokytojas
22 Stase Karalienė Buhalterė
23 Birutė Rukšienė Buhalterė-apskaitininkė, mokyklos budėtoja
24 Laimonas Vaicekauskas Kompiuterinių sistemų specialistas
25 Audronė Gaižauskienė Sekretorė
26 Rimvydas Braknys Ūkvedys, elektrikas
27  Irena Kutkienė Valytoja, mokyklos budėtoja
28 Kristina Rinkevičienė Valytoja, kiemsargė
29  Stasė Kaulakienė  Valytoja
30 Albertas Gogelis Statinių priežiūros darbininkas