Mokyklos darbuotojai

Darbuotojų sąrašas

 

Eil. Nr. Darbuotojo vardas ir pavardė Pareigos
1 Kristina Vičinienė Direktorė, mokytoja
2 Sigita Urbonavičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja
3 Stanislovas Aglinskas Mokytojas
4 Violeta Bugenienė Mokytoja
5 Regina Bladikytė Mokytoja
6 Ugnius Butkus Mokytojas
7 Stefanija Čapkevičienė Mokytoja
8 Regina Gurklienė Mokytoja
9 Visvaldas Jonušas Mokytojas
10 Renata Juodelienė Mokytoja
11 Justinas Kanaporis Mokytojas
12 Lolita Liamo Mokytoja
13 Simona Liamo Mokytoja
14 Irena Meldaikienė Mokytoja
15 Jolita Novikienė Mokytoja
16 Meda Petkauskaitė Mokytoja
17 Bronius Petrokas Mokytojas
18 Lina Pipirienė Mokytoja
19 Lina Sutkienė Mokytoja
20 Rita Uturytė Mokytoja
21 Vytautas Žiukas Mokytojas
22 Vytautas Žemaitis Mokytojas
23 Nedas Latovinas Mokytojas
24 Stase Karalienė Buhalterė
25 Birutė Rukšienė Buhalterė-apskaitininkė, Mokyklos budėtoja
26 Laimonas Vaicekauskas Kompiuterinių sistemų specialistas
27 Audronė Gaižauskienė Sekretorė
28 Rimvydas Braknys Ūkvedys, Elektrikas
29 Irena Kutkienė Valytoja, Mokyklos budėtoja
30 Kristina Rinkevičienė Valytoja, Kiemsargė
31 Albertas Gogelis Statinių priežiūros darbininkas